Değerleme, gayrimenkullerin sahip olduğu özellikleri ayrı ayrı ve bir arada analiz edebilme becerisi gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Her bir gayrimenkul ise mimari, teknik, inşai, konumsal ve çevresel olmak üzere sınırsız sayıda özelliğe sahiptir. Bu özelliklerin gayrimenkulün değerine olan etki düzeyleri ise bölgeden bölgeye değişebilmektedir. Bazı bölgelerde gayrimenkulün inşai özellikleri değerin oluşmasında daha yüksek bir etkiye sahipken, bazı bölgelerde gayrimenkulün konumsal özellikleri değer oluşumunu daha yüksek düzeyde etkileyebilmektedir. 

Endeksa tarafından üretilen değerleme modelleri ve analizlerin ana amacı konut piyasasında değerin farklılaşma ve benzeşme nedenlerini her bir özellik ve konut bölgesi üzerinden ayrı ayrı anlamaya çalışmaktır. 

Endeksa’nın bu çabası çeşitli matematiksel ve istatistiki göstergeler üzerinden uzmanların değerlendirmesine sunulmakta, uzmanlar da bu göstergeler sayesinde çalıştıkları piyasadaki değer oluşum ve değişim dinamiklerini daha detaylı inceleyebilmektedir. 

Bu sayede de değerleme uzmanları, geleneksel değerleme yöntemlerine göre daha hızlı, daha kolay, daha güvenilir ve daha kesin değer takdiri yapabilmektedirler.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?