Türkiye’de değerleme uzmanlığı mesleği Sermaye Piyasası Kanunu’nda öngörülen koşullar uyarınca Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından yapılan sınavlarda başarılı olarak ve zorunlu kılınan mesleki uygulama deneyimi şartını ispatlayarak lisanslanmaya ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’ne üye olarak, mesleki ilke ve standartlara tabi şekilde uzmanlık icrasına hak kazanan kişilerce yapılabilmektedir. 

Endeksa kullanıcılarının sipariş ettikleri raporlar yalnızca lisanslı değerleme uzmanlarınca hazırlanmakta, meslek ve faaliyet icrasına hakkı bulunmayan kimseler Endeksa’nın iş ortağı olamamaktadır.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?