Endeksa tarafından sunulan raporlar danışmanlık niteliğindeki değer takdir ve fiyat tavsiye çalışmalarıdır. Kullanıcılar bu raporları kendi bilgilenmeleri için veya muhatapları ile yapacakları anlaşma ve mutabakatlara bağlı olarak resmi olmayan iş ve işlemlerde serbestçe kullanabilirler. Bu raporlar resmi iş ve işlemlerde kullanılabilecek mahiyetteki hukuki şekil ve içerik şartlarını taşımazlar. 

Bu bakımdan, Endeksa aracılığında hazırlanan raporların resmi kurumlar tarafından işleme esas kabul edilmemesi halinde Endeksa herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?